Fakta om BIBM

BIBM ( fransk forkortelse for  "Bureau International du Béton Manufacturé") er den europeiske foreningen for betongelementindustrien.

 

Betongelementindustrien omsatte for mer enn 35 milliarder euro i 2008 og sysselsatte ca 210000 personer på 8000 fabrikker rundt  i Europa.

 

Mer informasjon om Betongelementforeningen

 

Link to Betongelementforeningen

 

Betongelementer

Betongelementindustrien kombinerer det beste fra industrialisert produksjon og tradisjonelt håndverk, der FoU og videreutvikling er sentralt.   

Betongelementindustrien leverer produkter til samferdselssektoren, boligbygging, industri, kontor, fiskeindustri og landbruk. Du finner våre produkter i hele det moderne samfunnet.

twitter

BIBM - European Federation for Precast Concrete
Rue d'Arlon 55 (6th Floor) - B-1040 Brussels  Belgium
T: +32 2 340 1828

info@bibm.eu